Voksenopplæring

Lørenskog voksenopplæring holder til i moderne lokaler i Rastastubben 1 ved Rasta senter. 

Lørenskog voksenopplæring ligger under Oppvekst- og utdanningssektoren. Våre hjemmesider er : www.vo.lorenskog.no

Voksenopplæringen kan tilby norskopplæring fra begynnernivå til selvstendig bruker på nivåene A1, A2, B1 og B2. Undervisningen tilbys på dagtid mandag til torsdag og på -kveldstid mandag og tirsdag i tillegg tilbys samlingsbaserte netturs. 

Voksenopplæring tilbyr også samfunnskunnskapsprøven, statsborgerprøven og norskprøvene fra A1 til B2.

Vi har heldagsprogram for deltakere i Lørenskog kommunes introduksjonsprogram og tilbyr grunnskole for voksne. Grunnskole for voksne er et tilbud til de som ikke har fullført grunnskolen. Her undervises det i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. Fullført grunnskole gir rett til videregående opplæring.

Veiledningssenteret Romerike har telefon 63 80 57 60. De besvarer spørsmål angående videregående opplæring.

Vi har en egen avdeling for spesialundervisning for voksne. Opplæringsloven gir rett til spesialundervisning på grunnskolens område etter sakkyndig utredning og tilrådning. Denne retten omfatter voksne personer som etter skade eller sykdom har behov for ny opplæring etter tap av evner, ferdigheter eller kunnskaper. En viktig målgruppe er psykisk utviklingshemmede med behov for vedlikeholdsundervisning.

Rektor er Einar Landmark.

Telefon: 67 93 31 70