Kommunale årsgebyrer

De kommunale årsgebyrene inkluderer vann- og avløpsgebyr, feie- og tilsynsgebyr og renovasjonsgebyr.

Man kan selv velge hvor hyppig man ønsker faktura tilsendt. For endring i fakturahyppighet send e-post til komtekgebyrer@lorenskog.kommune.no eller ta kontakt på telefon 67 93 42 00

Forfallsdatoer er:

Årlig innbetaling: 20. mars

Halvårlig innbetaling: 20 mars og 20. september

Kvartalsvis innbetaling: 20. mars, 20. juni, 20 september og 20 desember

Månedlig fakturering: 20. i hver måned