Gjeldende priser

I henhold til kommunestyrets vedtatte budsjett for 2021 gjelder følgende gebyrsatser fra 1.1.2021.

 

Vanngebyrer
Vanngebyrer
Avgift Pris inkl. mva
Tilknytningsgebyr per m² Kr 96,81
Årsgebyr per m³ Kr 29,39
Målerleie per år (rørdimensjon inntil 1½ tomme) Kr 330,05

 

Avløpsgebyrer
Avløpsgebyrer
Avgift Pris inkl. mva
Tilknytningsgebyr per m² Kr 86,91
Årsgebyr per m³ Kr 35,45

 

Feie- og tilsynsgebyr
Feie- og tilsynsgebyr
Avgift Pris inkl. mva
Per pipeløp per år Kr 501,25

 

Gebyr for pålagt tømming av septiktanker m.v.
Gebyr for pålagt tømming av septiktanker m.v.
Avgift Pris inkl. mva
Slamvolum inntil 3 m³ Kr 2.131,81 per år
Slamvolum mellom 3-4 m³ Kr 2.483,04 per år
Slamvolum mellom 4-5 m³ Kr 2.876,90 per år
Slamvolum utover 5 m³ Kr 3.275,16 + kr 398,26 per m³ per år

 

Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyret er delt opp i et grunnbeløp og et variabelt beløp.

Grunnbeløpet sikrer at alle husholdninger er med og betaler en andel av kostnadene for å drive renovasjon i Lørenskog. Variabelt beløp regnes ut i forhold til volum av restavfallsbeholderen.

Fast pris per boenhet: kr 2.973,75

Renovasjonsgebyr - variable priser
Renovasjonsgebyr - variable priser
Avgift Pris inkl. mva
Beholdere fra 140 liter til og med 1000 liter. Kr 18,10 per liter
Containere, avfallsbrønner og avfallssug. For boenheter med avfallsbrønn eller avfallssug settes beregnet volum til 90 liter per boenhet. Kr 14,54 per liter
Tilknytningsgebyr for avfallssug: engangsbeløp Kr 20.027,00
Abonnenter med 140 og 240 liters beholdere, kan mot tilleggsgebyr få utvidet henteavstand i henhold til §10 i renovasjonsforskriften.
Med henteavstand 5 - 10 meter Kr 719,04 per år
Med henteavstand 10 - 20 meter Kr 1.433,99 per år

 

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til seksjon kommunalteknikk tlf. 67 93 42 06/07.