Gjeldende priser - kommunale gebyrer

I henhold til kommunestyrets vedtatte budsjett for 2020 gjelder følgende gebyrsatser fra 1.1.2020.

VANNGEBYRER

Tilknytningsgebyr: kr 93,36 per m²

Årsgebyr: kr 21,62 per m³

Målerleie: kr 318,27 per år (rørdimensjon inntil 1½ tomme)

AVLØPSGEBYRER

Tilknytningsgebyr: kr 83,81 per m²

Årsgebyr: kr 31,74 per m³

FEIE- OG TILSYNSGEBYR

Per pipeløp: kr 447,63 per år

RENOVASJONSGEBYR:

Renovasjonsgebyret er delt opp i et grunnbeløp og et variabelt beløp.

Grunnbeløpet sikrer at alle husholdninger er med og betaler en andel av kostnadene for å drive renovasjon i Lørenskog. Variabelt beløp regnes ut i forhold til volum av restavfallsbeholderen.

Fast pris per boenhet: kr 2.536,50

Variable priser:

Beholdere fra 140 liter til og med 1000 liter: Pris per liter: kr. 15,26

Containere, avfallsbrønner og avfallssug: Pris per liter: kr. 12,26

For boenheter med avfallsbrønn eller avfallssug settes beregnet volum til 90 liter per boenhet.

Tilknytningsgebyr for avfallssug: engangsbeløp kr 19.312,50

Abonnenter med 140 og 240 liters beholdere, kan mot tilleggsgebyr få utvidet henteavstand i henhold til §10 i renovasjonsforskriften.

Med henteavstand 5 - 10 meter kr 609,88 per år og 10 - 20 meter: kr 1.216,28 per år.

GEBYR FOR PÅLAGT TØMMING AV SEPTIKTANKER M.V.

Slamvolum inntil 3 m³: kr 2.055,75 per år
Slamvolum mellom 3-4 m³: kr 2.394,45 per år
Slamvolum mellom 4-5 m³: kr 2.774,25 per år
Slamvolum utover 5 m³: kr 3.158,30 + kr 384,05 per m³ per år

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til seksjon kommunalteknikk tlf. 67 93 42 06/07.