Gravesøknader

Graving i kommunale veier, parker, friområder og på annen kommunal grunn må ikke settes i gang før det er gitt gravetillatelse, jf. Vegloven av 21. juni 1963. Gravesøknader skal sendes inn elektronisk via tjenesten gravemelding.no.

Klikk for stort bilde Håvard Bergheim Ulovlige gravearbeider vil bli politianmeldt. Hensikten er å sikre at kommunale veier og eiendommer ikke blir påført skader og at gravearbeidene ikke medfører fare eller unødige ulemper for andre trafikanter.

Alle som skal grave i kommunale veier eller på kommunal eiendom plikter å gjøre seg kjent med retningslinjene for graving (PDF, 2 MB).

Se også Forskrift om endring av forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg. Gjeldende fra 01.01.2018.

 

Firmaet Geomatikk AS sjekker om søknaden er fullstendig med hensyn til søknad, arbeidsvarsling og planer for gjennomføringen. Deretter blir søknadspapirene videresendt til Lørenskog kommune – kommunalteknikk som gir den formelle godkjenningen og tillatelsen til å utføre arbeide på kommunal vei.

Henvendelsene rettes direkte til Geomatikk AS:

Telefon: 09146
E-post: gravemelding.oslo@geomatikk.no
Åpningstid: 07:30 – 15:30 (man–fre)

Søknaden skal inneholde

  • Kartgrunnlag
  • Situasjonskart 1:1000 hvor arbeidsområdet er inntegnet
  • Skiltplan med forslag til skilting.

Ferdigmeldingsskjema er tilgjengelig i gravemelding.no. Skjemaet skal sendes inn senest to uker etter avsluttet arbeid.

Under finner du lenker til retningslinjene og annen relevant informasjon:


Husk at det alltid vil være en viss behandlingstid for gravesøknader, dette kan variere noe ut fra hva og hvor søknaden gjelder.

Veikart (PDF, 8 MB)

For lednings- og kabeleiere som ikke har signert en generell erklæring basert på Lørenskog kommunes graveinstruks: Det er utarbeidet en erklæring for lednings- og kabeleiere som må signeres og legges ved hver enkelt gravesøknad til Lørenskog kommune. Erklæringen finner du her. (PDF, 121 kB) (PDF, 121 kB)

Saksbehandlingsgebyr faktureres ved godkjent søknad.