Renovasjon

Det interkommunale selskapet Romerike Avfallsforedling  IKS (ROAF) sørger for innhenting av husholdningsavfall fra Lørenskog. Administrasjonen i ROAF har tilhold ved Bøler avfallsdeponi på Skedsmokorset.

Grønne matposer - Klikk for stort bilde ROAF ROAF henter mat- og restavfall inkl. plast og papp, papir og kartong hjemme hos deg. Glass- og metallemballasje skal leveres til et av returpunktene i kommunen.

All bestilling av restavfallsdunker skal gjøres via kommunen. Bestilling kan gjøres på telefon 67 93 42 00 eller via e-post til postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no

Grønne matavfallsposer

Alt matavfall skal i grønne poser, trenger du nye poser kan du få disse på flere måter, og de er gratis.

Du kan knyte en pose på restavfallsbeholderen din så legger renovatøren igjen en rull med poser ved neste tømming av restavfallsbeholderen (dette gjelder de som har beholder med to hjul).

Borettslag og sameier vil får utdelt poser "på døra" 1 - 2 ganger per år.

Du kan også få tak i flere grønne poser på alle ROAFs gjenvinningsstasjoner, hos Miljøbilen, på rådhuset (Hasselveien 6) eller i Fjellhamarveien 51.

Ekstra sekk - lettvint og rimelig

Dersom du av og til har mer restavfall enn du får plass til i avfallsbeholderen, kan du kjøpe ROAFs ekstrasekk. Les mer om ekstra sekken her:

Denne sekken selges på:

  • Lørenskog gjenbruksstasjon (ved Ragn-sells)
  • Circle K Fjellhamar (ved brannstasjon)
  • Circle K (ved Lørenskog stasjon)
  • Hasselveien 6 (rådhuset)
  • Fjellhamarveien 51 (kommunalteknikk 2 etg.)

Sekken er merket med "Ekstrasekk" og koster for tiden kr. 50,-. Denne prisen inkluderer sekkekostnad, innsamling og behandling av avfallet. Ekstrasekken settes fram på tømmedagen sammen med restavfallsbeholderen.

Hageavfall kan leveres gratis på Skedsmo gjennvinningsstasjon. Dette gjelder kun rent hageavfall fra private husholdninger.