Renovasjon

Det interkommunale selskapet Romerike Avfallsforedling  IKS (ROAF) sørger for innhenting av husholdningsavfall fra Lørenskog. Administrasjonen i ROAF har tilhold ved Bøler avfallsdeponi på Skedsmokorset.

Les om avfallssorteringen

ROAF har opplysninger om størrelse på avfallsbeholdere samt eksisterende ordninger for innsamling av papir, glass, batterier, klær og spesialavfall.

Klikk for stort bildeDersom du har spørsmål kan du kontakte ROAF:

Telefon: 40 00 29 79
E-post: firmapost@roaf.no.

Deres hjemmeside:


Her er noen nyttige bestillingsskjemaer:

Beholder ikke tømt/ikke trillet på plass
Større papirbeholder - gratis
Bytte ødelagt avfallsbeholder - gratis

All bestilling av restavfallsdunker skal gjøres via kommunen. Bestilling kan gjøres på telefon 67 93 42 00 eller via e-post til postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no

Trenger du flere grønne poser?

Da kan du knyte en grønn pose på restavfallsbeholderen din ute og renovatøren legger igjen en rull med poser ved neste tømming av restavfallsbeholderen (gjelder de som har beholder med to hjul).

Borettslag og sameier vil får utdelt poser "på døra" 1 - 2 ganger per år.

Du kan også få tak i flere grønne poser på alle ROAFs gjenvinningsstasjoner, hos Miljøbilen, på rådhuset eller i Fjellhamarveien 51.

Ekstra sekk - lettvint og rimelig

Dersom du av og til har mer restavfall enn du får plass til i avfallsbeholderen, kan du kjøpe ROAFs ekstrasekk. Denne sekken selges på:

  • Lørenskog gjenbruksstasjon (ved Ragn-sells)
  • Circle K Fjellhamar (ved brannstasjon)
  • Circle K (ved Lørenskog stasjon)
  • Fjellhamarveien 51 (kommunalteknikk 2 etg.)
  • Hasselveien 6 (rådhuset)


Sekken er merket med "Ekstrasekk" og koster for tiden kr. 50,-. Denne prisen inkluderer sekkekostnad, innsamling og behandling av avfallet. Ekstrasekken settes fram på tømmedagen sammen med restavfallsbeholderen.

Hageavfall kan leveres gratis på Skedsmo gjennvinningsstasjon. Dette gjelder kun rent hageavfall fra private husholdninger.

Les mer om hva som kan kastes i sekken her:

Hentetider på din adresse

På ROAFs sider finner du oppdatert oversikt for hentetidspunkt av restavfall, matavfall og papp og papir. Når du skriver inn adressen din kan du også få opp tømmekalender for hele året.

Les mer:

Renovasjonsforskriften

Har du nettopp flyttet?
Gjenvinningsstasjoner