Meld fra om manglende henting

Beholderen er ikke blitt tømt

Manglende tømming må meldes i fra til ROAF, dette kan gjøres via skjema under eller ved å ta kontakte kommunalteknikk.

Meld ifra til ROAF om at beholderen din ikke er tømt

Dette kan være årsaken til at ikke ROAF har hentet avfallet ditt

Er avfallsbeholderen ofte full?

Hvis avfallsbeholderen din ofte er full kan det hende du har for lav kapasitet, og du trenger en større eller flere beholdere.

Her kan du endre beholder eller abonnement

Kontakt kommunalteknikk dersom du har spørsmål

E-post: kommunalteknikk@lorenskog.kommune.no

Telefon: 67 93 42 00