Ofte stilte spørsmål om gebyrer

Under finner du svar på ofte stilte spørsmål om gebyrer. Dersom du ikke finner svaret på spørsmålet ditt her, kan du kontakte kommunalteknikk:

Telefon: 67 93 42 00
E-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no

Vann og avløp


Vann- og avløpsgebyr etter areal eller vannmåler? Klikk for stort bilde
Ved stipulert forbruk regnes årsgebyrene etter boligens bruksareal (BRA). Det beregnes et forbruk på 1,2 kubikkmeter (m3) pr. kvadratmeter (m2) bruksareal pr. år. Det betyr at for en bolig på 200 m2 bruksareal betales det vann- og avløpsgebyrer etter stipulert vannforbruk på 240 m3.

For at målt forbruk skal lønne seg, må beboerne i det samme huset bruke under 240 m3 vann i året. Men dersom man har vannmåler, må man i tillegg betale vannmålerleie på 309 kr (2019 pris) pr. år. Gjennomsnittsforbruket i Lørenskog er ca. 70 m3 i året pr. person.

Jeg ønsker å installere vannmåler, hva gjør jeg?
Ta kontakt med en eller flere autoriserte rørleggere og få et tilbud på jobben. Rørlegger ordner med alt som skal til for installasjon.

Hvordan ser en vannmåler ut og hvor er den montert?
Vannmåleren finner du som regel i kjelleren ved hovedstoppekranen. Se bildet i ingress.

Hva må jeg passe på dersom jeg har vannmåler?
Dersom vannmåleren ikke ble avlest blir det stipulert et gjennomsnittlig forbruk ut fra forbruket de siste tre år. Vi sender avlesningskort på høsten med returfrist oktober/november hvert år.

Pass på dryppende kraner og rennende toaletter! Les av vannmåleren regelmessig for egen kontroll, gjerne en gang i måneden. Vannlekkasjer kan bli dyrt. Se derfor nøye etter at ikke kraner, WC og sikkerhetsventiler lekker. Når det ikke er vannforbruk skal viseren i vannmåleren stå stille.

Vannkraner som drypper:

  • Langsom drypping - ca. 1 dråpe per sekund: ca. 7 m3 per år tilsvarer kr 308.
  • Hurtig drypping - ca. 30 m3 per år tilsvarer kr 1 319.
  • Renner tynt  - ca. 100 m3 per år tilsvarer kr 4 398.

WC-sisterne som drypper:

  • Så det kun kan sees ved nøye ettersyn - ca. 100 m3 per år tilsvarer kr 4 398.
  • Så det kan sees - ca. 200 m3 per år tilsvarer kr 8796.
  • Så det er uro på overflaten - ca. 300 m3 per år tilsvarer kr 13 194.

 

Jeg vet at jeg hadde et mye høyere forbruk i fjor enn jeg forventer i år - kan jeg få justert ned akonto for i år?
Ja det kan du. Ta kontakt med oss på e-post postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no eller telefon 67 93 42 00.

Hvordan vet kommunen hvor mye avløp jeg har hatt?
I utgangspunktet er det slik at vann inn = avløp ut (vann til hagevanning og lignende trekkes ikke i fra).

Renovasjon

 

Jeg ønsker å bytte avfallsbeholderen, hva må jeg gjøre?
Kontakt tekniske tjenester på telefon 67 93 42 00 eller e-post postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no dersom du ønsker å bytte dunkstørrelse eller dersom dunken din er ødelagt. Beholderen vil da bli byttet i løpet av to uker.

Kan man kjøpe ekstra sekk?
Dersom du av og til har mer restavfall enn du får plass til i avfallsbeholderen, kan du kjøpe ROAFs ekstrasekk. Denne sekken selges på Lørenskog gjenvinningsstasjon, Circle K Fjellhamar, Circle K Robsrud, i Lørenskog rådhus i Hasselveien 6 og hos Kommunalteknikk i Fjellhamarveien 51.

Sekken er merket med "Ekstrasekk" og koster for tiden kr. 50,-. Denne prisen inkluderer sekkekostnad, innsamling, transport og behandling av avfallet.

Ekstrasekken settes fram på tømmedagen sammen med restavfallsbeholderen.

Tinglysning

 

Kan jeg endre eier/betaler i forbindelse med overdragelse av bolig til gjeldende ektefelle som sitter i uskiftet bo?
Fyll ut skjema hjemmelserklæring ved arv og skifte, fast eiendom som du finner hos Kartverket. Vi endrer hjemmelshaver i vårt abonnementsregister så snart vi mottar endringsmelding fra Kartverket.

Betaling

 

Er det mulig å få avtalegiro?
Dette oppretter du i egen nettbank, evt. ta kontakt med din bank. Bruk KID-nummeret på siste mottatte faktura eller kontakt regnskapsseksjonen på telefon 67 93 40 00.

Er det mulig å få efaktura?
Dette oppretter du i egen nettbank. Bruk reskontonummer, det skal være totalt 8 siffer.

Er det mulig å få utsettelse på betalingsfristen eller få en nedbetalingsavtale?
Ta skriftlig kontakt med Kemnerkontoret på e-post kemneren@lorenskog.kommune.no.

Det er feil navn eller adresse på fakturaen, hva gjør jeg?
Ta kontakt med oss på e-post postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no eller telefon 67 93 42 00

Jeg har akkurat kjøpt eiendommen, skal jeg betale for perioden før overtagelse?
Det er vanligvis eiendomsmegler som foretar avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom, eventuelt avtaler partene seg i mellom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

Jeg har solgt og eier ikke lenger den aktuelle eiendommen. Hva gjør jeg?
Eierforholdet blir oppdatert hos oss så snart eierskiftet er tinglyst hos Statens kartverk. Kommunale årsgebyrer hefter ved selve grunneiendommen, dvs. den som står registrert som hjemmelshaver til enhver tid.