Skal du bygge i Lørenskog?

Klikk for stort bildeVA-anleggHer finner du en samling av våre vilkår, retningslinjer og normer for teknisk infrastruktur.

 


Veilysnorm

Krav til avkjørsler

Retningslinjer for graving i kommunal vei og eiendom

Renovasjonsteknisk norm for nedgravde løsninger

Strategi for overvannshåndtering

Lørenskog kommune har ikke en egen veinorm, men benytter Statens vegvesens håndbøker.

Vi forventer at tegninger og planer er i henhold til våre retningslinjer, normer og veiledere. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med utbyggere så tidlig som mulig slik at vi kan få et godt samarbeid. Kontakt oss for å avtale tid:

Telefon: 67 93 42 00
E-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no