Vann og avløp - samleside

 

 

 Har du spørsmål om vann og avløp kan du kontakte kommunalteknikk:
Klikk for stort bilde 

Telefon: 67 93 42 00
Vakttelefon: 977 57 240
E-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no
Besøksadresse: Fjellhamarveien 51
Facebook

Sjekk ut vår brosjyre "Tjenester som holder vann"

Abonnent
Vannmåleravlesning for 2019 er avsluttet, ta direkte kontakt med Kommunalteknikk. 

Dette gjør matfett med rørene dine
Er vannet borte?
Gebyrer 
Oljetank
Septiktanker
Ikke kast søppel i do!
Hagevanning
Hardhet på vannet
Hvor gjør du av regnvannet?
Unngå frostskader
Unngå kjelleroversvømmelse
Vil du bli varslet på telefon når vannet stenges?
Rettningslinjer for overvannshåndtering (PDF, 17 MB)

Felles VA-norm for nedre Romerike 

Bedrift/konsulent
Her finner du en samleside med våre retningslinjer og normer

Abonnementsvilkår
Gravetillatelse


Søknader og meldinger
Oljeutskiller

 

Gravearbeider
Se hvem som graver

Om vann og avløp
Avløpshåndtering i Lørenskog
Drikkevannet i Lørenskog
Skolesider
Vann og vassdrag

Etablering av egne drikkeplasser for beitedyr langs erosjonsutsatte vassdrag

Eksterne lenker:
Nedre Romerike Vannverk og Nedre Romerikes Avløpsselskap
Vannkunnskap.no

Les om vår satsing på vann og avløp her