Vann og avløp

Vann og avløp er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av alle vann og avløpstjenester i kommunen, samt planer for fornyelse og nye anlegg.

Døgnåpen vakttelefon

Klikk for stort bildeRing dette nummeret for akutte hendelser på vann- og avløpsnettet (gjelder ikke spørsmål om brøyting og strøing): 977 57 240.

Kontakt oss

Telefon: 67 93 42 00
Epost: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no
Besøksadresse: Fjellhamarveien 51
Facebook: https://www.facebook.com/lorenskogkommune

Vannmåleravlesning

Lørenskog kommune jobber hardt for å forbedre vann og avløpsnettet i årene fremover

Les om vår satsing på vann og avløp her

Viktige lenker

Vann og avløp

Vann og vassdrag
Unngå frostskader

Etablering av egne drikkeplasser for beitedyr langs erosjonsutsatte vassdrag

Retningslinjer for overvannshåndtering (PDF, 17 MB)

Felles VA-norm for nedre Romerike 

Nedgravde tanker

Oljetank
Septiktanker

Gravearbeider

Se hvem som graver