Vann og avløp

Vann og avløp er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av alle vann og avløpstjenester i kommunen, samt planer for fornyelse og nye anlegg.

Døgnåpen vakttelefon

Klikk for stort bildeRing dette nummeret for akutte hendelser på vann- og avløpsnettet (gjelder ikke spørsmål om brøyting og strøing): 977 57 240.

Kontakt oss

Telefon: 67 93 42 00
Epost: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no
Besøksadresse: Fjellhamarveien 51
Facebook: https://www.facebook.com/lorenskogkommune

Lørenskog kommune jobber hardt for å forbedre vann og avløpsnettet i årene fremover

Les om vår satsing på vann og avløp her

Viktige lenker

Vann og avløp

Vannmåleravlesning:

Vann og vassdrag

Etablering av egne drikkeplasser for beitedyr langs erosjonsutsatte vassdrag

Retningslinjer for overvannshåndtering (PDF, 17 MB)

Felles VA-norm for nedre Romerike 

Avløpshåndtering i Lørenskog

Nedgravde tanker

Oljetank
Septiktanker

Gravearbeider

Se hvem som graver