Abonnementsvilkår for vann og avløp

Klikk for stort bildeKommunestyret har vedtatt Standard abonnementsvilkår for vann og avløp som består av tekniske og administrative bestemmelser. Standard abonnementsvilkår kan bestilles hos Kommuneforlaget, mens de Administrative bestemmelser kan lastes ned her. (PDF, 724 kB)

I tillegg til nødvendige søknader i henhold til Plan- og bygningsloven krever vi, som eier av vann- og avløpsanleggene, søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg.

Søknadsskjema  finner du her.

Les om søknader og meldinger innen vannforsyning og avløpshåndtering

Standard abonnementsvilkår er ikke en forskrift, men en avtale mellom to parter som er kommunen og abonnenten. Alle entreprenører og rørleggere med oppdrag i Lørenskog kommune plikter å gjøre seg kjent med abonnementsvilkårene.

Har du spørsmål?
Kontakt kommunalteknikk:
Besøksadresse: Fjellhamarveien 51
Telefon: 67 93 42 00
E-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no