Avvik i vannforsyningen

Klikk for stort bildeKontakt kommunalteknikk dersom du har spørsmål om vannforsyningen.

Telefon: 67 93 42 00
Vakttelefon utenom ordinær arbeidstid:
977 57 240
E-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no
Besøksadresse: Fjellhamarveien 51

Brunt vann

Dersom du opplever at du har brunt vann i springen skyldes dette som regel spyling på hovedledningsnettet eller annet stort forbruk i forbindelse med lekkasje eller brann. La vannet renne til det blir klart. Brunt vann er helsemessig trygt å drikke, men det kan lønne seg å vente med hvitvasken.

Er vannet borte?

Planlagte avvik i drikkevannsleveransen skal du alltid bli varslet om på forhånd. Mangler du vann utover dette skyldes det som regel et vannledningsbrudd. Dersom vannet ditt blir borte og vi ikke har gitt beskjed på forhånd ønsker vi å få beskjed snarest mulig. Har du behov for å få tilkjørt vann, vennligst gi oss beskjed.

Forholdsregler ved stenging av vannet:

  • Alle vannkraner holdes stengt mens arbeidet pågår.
  • Når vannet er tilbake kan det være brunt, derfor bør kaldtvannskranen åpnes for å slippe ut luft og spyle ut eventuelt brunt vann og partikler.
  • Det anbefales å utsette hvitvasken til vannet er tilbake til normal tilstand.
  • Vær oppmerksom på at ved en vannavstenging kan vannet være mer eller mindre brunt til og med påfølgende dag.

Her kan du lese om hvordan du kan bli varslet på telefonen når vannet er borte?

Vanntrykk

Vanntrykket i kommunal ledning skal ligge på mellom to og seks bar. Trykket avhenger av terrenghøyden der du bor, vannledningenes beskaffenhet og forbruket i området. Ved vanntrykk større enn seks bar må huseier installere reduksjonsventil.

Vedvarende dårlig trykk tyder på gjengrodde stikkledninger. Utskifting av stikkledninger er huseierens ansvar.

Hardhet/pH-verdi

Drikkevannet i Lørenskog er bløtt og det er ikke nødvendig med salttilsetning i oppvask og vaskemaskiner. Les mer om hardhet her.