Overtakelse

Anlegg som ønskes overtas av Lørenskog kommune må bygges etter kommunens retningslinjer (VA-norm) og Sanitærreglement og annet regleverk for å tydeliggjøre regler og krav. For å sikre at det bygges driftssikre VA-anlegg som har levetid på minimum 100 år, kreves dette god og riktig prosjektering, planbehandling, bygging og kontroll.

Offentlig vei og hovedledningsanlegg for vann og avløp skal overtas av kommunen når det er «ferdig og godkjent», jfr. pbl § 18-1, femte ledd.

I henhold til NS 8405 er garantitiden 5 år.

Det kan holdes overtakelsesforretning når komplett sluttdokumentasjon er godkjent og anlegget er tilrettelagt for overtakelsesforretning, sjekk Lørenskog kommunes VA-norm for krav vedrørende sluttdokumentasjon. Før KOMT kalles inn til overtakelsesforretning skal hele anlegget være gjennomgått i forkant av utbygger. Alle kummer skal være kontrollert og dersom det er etablert slokkevannsuttak skal også disse være kontrollert av NRBR.

Sjekkliste for utbyggers kontroll av VA-anlegg samt uttalelse fra Brannvesenet skal sendes til KOMT.

Utbygger med sine representanter er ansvarlig for å ta med nødvendig utstyr for å kunne inspisere anlegget (kumlokkåpner mm.).

Dersom det oppdages at anlegget ikke er tilrettelagt for befaring eller at anlegget har mangler kan KOMT velge å avlyse overtakelsesforretningen.

Dersom anlegget er iht. krav ved overtakelsesforretning underskrives overtakelsesprotokollen.

Klikk for stort bildeEventuelle mangler ved anlegg vil bli forlangt rettet opp før det blir overtatt. Når KOMT får bekreftet at mangler er rettet opp vil det holdes ny overtakelsesforretning.

Eksempler på noen punkter som bør sjekkes:

  •  Kontroll av adkomst til kummer
  •  Kontroll av utsparinger og kumlokk
  •  Kontroll av rengjøring av kummer
  •  Utsparinger og ventiler
  •  Drenering av vannkum
  •  Hydranter og brannventil i vannkum (kontrolleres av NRBR)
  •  Kontroll av SP kummer (eks. gjenstopping av renneløp som ikke skal brukes)
  •  Fjerning av midlertidige tilknytninger