Hardhet på drikkevannet

Drikkevannet i Lørenskog er bløtt. Det er derfor ikke nødvendig med salttilsetning i oppvask- og vaskemaskiner.

Klikk for stort bildeHardhet er et mål for vannets innhold av salter, i første rekke kalsium- og magnesiumsalter. Regnvann og overflatevann inneholder vanligvis få salter, og betegnes derfor som bløtt eller mykt vann. Grunnvann som har vært i kontakt med kabonatbergarter betegnes derimot som hardt vann.

Inneholdt av kalsium målers ofte i hardhetsgraden, dH°. Skalaen går fra 0 til 30, hvor 30 er hardt. En grad tilsvarer et innhold av 10 mg kalsiumoksid per liter vann.

Vannet i Lørenskog ligger på ca. 2, noe som betyr at vi har bløtt vann i kranene.
 

Hardhet på drikkevannet
Hardhet på drikkevannet
Hardhet (dH?) CaO-onnhold (mg/l) Betegnelse
0-2 0-14 Svært bløtt
2-5 14-36 Bløtt
5-10 34-71 Middels hardt
10-21 71-150 Hardt
> 21 > 150 Svært Hardt