Meld om feil og mangler på vann og avløp i Lørenskog

Akutte hendelser – ring hvis det haster

Dersom det er en akutt hendelse som krever rask behandling, så ta kontakt på:

  • Kommunalteknikk på tlf 67 93 42 00 på dagtid.
  • Vakttelefon 977 57 240 utenom åpningstid (kveld og helg).

Eksempler på hendelser som vi ønsker å få beskjed om:

  • Mistanke om dårlig vannkvalitet som du mener skyldes feil på kommunens ledninger, eks. smak, lukt, farge.
  • Mistanke om vannlekkasje og brudd på kommunens vannledning
  • Tilbakeslag av kloakk som følge av tett kommunal avløpsledning
  • Åpne kummer eller ødelagte kumlokk
  • Mistanke om forurensing på grunn av kloakklekkasje, f. eks. olje lukt, kjemikalie lukt, oljeutslipp i vann/terreng
  • Sus i rør/kum
  • Andre avvik som kan skyldes feil på kommunens ledninger

Klikk for stort bildeAndre avvik som ikke haster

Andre avvik og mangler knyttet til vei, vann og avløp, turstier, renovasjon, gatelys, parker, vassdrag og idrettsanlegg kan meldes via vår feilmeldingstjeneste "Meld en feil" som er en apptjeneste. Se mer informasjon på ”Meld en feil”  

Innmeldte feil behandles så fort som mulig i kommunens åpningstid.