Oljeutskillere

I Lørenskog kommune er det omkring 50 oljeutskillere. Disse tilhører blant annet bilvaskehaller, bensinstasjoner, verksteder og annen industri som har utslipp av oljeholdig avløpsvann. En oljeutskiller er ment å skille oljefasen fra vannet for deretter å slippe ut renset vann til avløpsnettet.

Klikk for stort bildeFor oljeutskillere gjelder "Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann" hjemlet i "Forurensingsloven". Utskilleren skal i regi av eier inspiseres og oljedelen tømmes minst en gang hvert år. Innholdet i tanken kommer inn under "forskrift for spesialavfall." Kommunen har i tillegg rett til uanmeldt å inspisere utskilleren.


Spørsmål angående oljeutskillere kan rettes til kommunalteknikk:

Telefon: 67 93 42 00
E-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no