Om drikkevannet i Lørenskog

Vi får vårt vann fra Nedre Romerike Vannverk AS (NRV). NRV er et interkommunalt foretak med 6 eierkommuner. NRV forsyner oss med rent og godt vann fra Glomma.

Se også vår samleside om vann og avløp

Klikk for stort bildeKvaliteten på vannet vi får fra NRV er svært god og naturligvis innenfor kravene i drikkevannsforskriften. For å være på den sikre siden tar vi vannprøver ukentlig på flere punkter på kommunens fordelingsnett. Vannprøvene blir analysert ved et akkreditert laboratorium.

Vi har omtrent 105 km med kommunale vannledninger som fordeler ca. 4 millioner kubikkmeter vann til Lørenskogs innbyggere. Ledningsnettet overvåkes med et moderne driftsovervåkingssystem med ca. 100 "loggere".

Som reservevannkilde har Lørenskog kommune forsyningslinje fra Oslo over Karihaugen.

Kommunalteknikks folk jobber kontinuerlig med forsyningssikkerheten både hva gjelder kvantitet, kvalitet, optimalisering av trykkforholdene, redusering av lekkasjeprosenten samt å rehabilitere og utbedre ledningsnettet.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte kommunalteknikk:

Telefon: 67 93 42 00
Vakttelefon etter arbeidstid: tlf 977 57 240
E-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no

.Les mer om vann
Skolesider om vann
Hagevanning
Hardhet
Gebyr
Avvik i vannforsyningen
Vil du bli varslet på telefon når vannet blir borte?
Avløpshåndtering i Lørenskog