Retningslinjer for vann og avløpsanlegg

 

På denne siden finner du retningslinjene for vann og avløpsanlegg.


Vedlegg 1 Forklaring av betegnelser og forkortelser  (PDF, 88 kB)

Vedlegg 2 Henvisning til lover, forskrifter mm (PDF, 89 kB)

Vedlegg 3 Krav til prosjektdokumentasjon (PDF, 53 kB)

Vedlegg 4 Mottakskontroll av VA-materiell (PDF, 16 kB)

Vedlegg 5 Krav til registrering av VA-anlegg (registreringsinstruks) (PDF, 2 MB)

Vedlegg 6 Retningslinjer for overvannshåndtering (PDF, 17 MB)

Vedlegg 7 Retningslinjer for slokkevann og vann til sprinkelanlegg (PDF, 324 kB)


Kontakt gjerne kommunalteknikk dersom du har spørsmål:

Telefon: 67 93 42 00
E-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no
Besøksadresse: Fjellhamarveien 51

Klikk for stort bilde