Tømming av septiktanker

Lørenskog kommune innførte i 1985 en permanent ordning med årlig tvungen tømming av septiktanker og slamavskillere hvor utløpet fra tankene ikke er knyttet til kommunal spillvannsledning. Ordningen er forankret i "Forurensingsloven" og kommunens renovasjonsforskrifter av 15. februar 1995 og praktiseres slik:

 Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Colourbox.com

- septiktanker tilknyttet helårs bolig skal tømmes hvert år
- septiktanker tilknyttet fritidsbolig skal tømmes hvert 3. år
- gråvann (avløpsvann som ikke inneholder kloakk) skal tømmes hvert 3. år

Lørenskog kommune står for tømming, og dette vil foregå i oktober/november. Hensikten med ordningen er å tømme og kontrollere anleggene slik at risikoen for forurensing reduseres.

Kontakt gjerne kommunalteknikk dersom du har spørsmål:
Telefon: 67 93 42 00
E-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no