Avkjørselssøknad

Skal du bygge ny eller flytte/endre en avkjørsel fra offentlig vei, må du søke om tillatelse.

Søknadsprosessen
Teknisk sektor kan gi nærmere informasjon om hvilke retningslinjer som gjelder for den aktuelle veien, og om eiendommen har regulert avkjøringspunkt. Se veiledning her:

Søknad om ny eller endret avkjørsel skal inneholde:

  • Brev med beskrivelse av planlagt tiltak
  • Situasjonskart i M 1:500 som viser inntegnet planlagt bebyggelse hvis aktuelt, avkjørsel med bredde, frisikt og svingradius
  • Tegning av avkjørselens lengdeprofil i M 1:500/100, som viser fall/stigning fra skulderkant på den offentlige veien

Søknaden sendes:

Lørenskog kommune - Kommunalteknikk
Postboks 304
1471 Lørenskog

eller postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no

Besøksadresse: Fjellhamarveien 51
Telefon: 67 93 42 00

Gjeldende lover og forskrifter


Sjekk også ut appen "meld en feil" Lørenskog kommune. Her kan du melde inn feil, avvik eller klager på våre tekniske tjenester.