Fartsdempende tiltak

Vi arbeider med å øke trafikksikkerheten. Nedsatte fartsgrenser og ulike fartsdempende tiltak er den beste måten å få dette til på. Vi mottar mange henvendelser fra beboere, skoler, barnehager etc. som ønsker fartsdempende tiltak i sitt lokalmiljø.

Vi følger Statens vegvesens håndbok om fartsdempende tiltak når vi vurderer å anlegge fartshumper. Humper anlegges først og fremst i veier hvor myke trafikanter ferdes og hvor fartsnivået er høyt i forhold til fartsgrensen. 

Som hovedregel kan man si at fartshumper anlegges dersom veien har en stigning som er mindre enn 7 %,

Klikk for stort bilde

og fartsnivået er større enn 10 km/t over skiltet fartsgrense. Fartshumpene anlegges først og fremst i veier med fartsgrense 30 km/t, men kan også være aktuelt i veier med fartsgrense 40 km/t dersom det ikke er busstrasse.

Vi benytter fartshumper for å bedre trafikksikkerheten i mange veier i vår kommune, men i noen tilfeller kan man ikke bruke fartshumper fordi:

- Det hindrer fremkommelighet for utrykningskjøretøy
- Det hindrer fremkommelighet for kollektivtrafikken
- Det hindrer drenering av overvann
- Det hindrer fremkommeligheten i bratte bakker, spesielt i
  vintersesongen

I dag har de fleste boligveiene i kommunen fartsgrensesone på 30 km/t og fartshumper.  Vanlige humper er det tiltaket som har best fartsreduserende effekt.  Andre alternative fartsdempende tiltak kan være innsnevringer, side forskyvninger og rumlefelt.

Sjekk også ut Meld en feil. Her kan du melde inn feil, avvik eller klager på våre tekniske tjenester.

Les mer om vei og parkering