Salting av gangveier og fortau

I dag salter vi busstrasser, bratte veier og ellers høyt trafikkerte veier, mens vi strør resten av veinettet. Salting er et omstridt tema og diskusjonene er mange. Nå og da får vi henvendelser fra innbyggere som ønsker at vi salter fortauene og gangveiene våre.

Årsaken til at vi ikke bruker salt på gangveiene og fortauene er at det er flere ulemper med salting.

Istedenfor tørr snø kan snøen ofte bli omdannet til en saltsørpe som er lite behagelig å gå i og lite egnet for både barnevogner, syklister og rullestoler.

Saltet har en tendens til å klebe seg fast under skoene våre og vi tar det ofte med oss hjem og inn i andre bygg. Saltet kan ødelegge skotøyet vårt, barnevogner, rullestoler og sykler og våre firbente venner får såre poter når de er ute og går.

Vi ønsker å ta godt vare på miljøet vårt. Heldigvis viser våre vassdragsprøver ingen indikasjoner på forurensning som er forårsaket av salting, og slik ønsker vi at det skal fortsette å være i årene som kommer.

Ved lavere temperaturer har saltingen dårligere virkning.