Veilys

Vi har for tiden ingen avtale om drift og vedlikehold av veilys. Ved feil meldes dette til:

postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no

Klikk for stort bildeRehabilitering av veilys på KurlandViken fylkeskommune og Statens vegvesen har ansvaret for riks- og fylkesveier. Feil og skader på veilys langs disse veiene kan meldes på egen side til Statens vegvesen,
eller sende en e-post til dem på:
firmapost-ost-romerikedistrikt@vegvesen.no
Telefon til SVV er 61 25 74 80.

Dette kartet (PDF, 8 MB) gir en oversikt over hvilke veier som er private, hvilke som er kommunale og hvilke som er fylkes- og riksveier.

Kontakt gjerne Kommunalteknikk dersom du har spørsmål:

E-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no eller telefon 67 93 42 00. Besøksadresse: Fjellhamarveien 51.

Dersom du skal bygge et veilysanlegg må du lese vår