Gravesøknader

Graving i kommunale veier, parker, friområder og på annen kommunal grunn må ikke settes i gang før det er gitt gravetillatelse, jf. Vegloven av 21. juni 1963. Gravesøknader skal sendes inn elektronisk via tjenesten gravemelding.no.

DSC_0054.jpg - Klikk for stort bilde Håvard Bergheim Ulovlige gravearbeider vil bli politianmeldt. Hensikten er å sikre at kommunale veier og eiendommer ikke blir påført skader og at gravearbeidene ikke medfører fare eller unødige ulemper for andre trafikanter.

Alle som skal grave i kommunale veier eller på kommunal eiendom plikter å gjøre seg kjent med retningslinjene for graving (PDF, 2 MB).

Firmaet Geomatikk AS sjekker om søknaden er fullstendig med hensyn til søknad, arbeidsvarsling og planer for gjennomføringen. Deretter blir søknadspapirene videresendt til Lørenskog kommune – kommunalteknikk som gir den formelle godkjenningen og tillatelsen til å utføre arbeide på kommunal vei.

Henvendelsene rettes direkte til Geomatikk AS:

Telefon: 09146
E-post: gravemelding.oslo@geomatikk.no
Åpningstid: 07:30 – 15:30 (man–fre)

Søknaden skal inneholde

  • Kartgrunnlag
  • Kvittering for betalt kontrollgebyr
  • Situasjonskart 1:1000 hvor arbeidsområdet er inntegnet
  • Skiltplan med forslag til skilting.

Det kreves inn refusjon for alle gravearbeider. Ferdigmeldingsskjema er tilgjengelig i gravemelding.no. Innkrevingen av forringelsgebyr skjer på bakgrunn av innsendt ferdigmeldingsskjema. Skjemaet skal sendes inn senest to uker etter avsluttet arbeid.

Under finner du lenker til retningslinjene og annen relevant informasjon:


Husk at det alltid vil være en viss behandlingstid for gravesøknader, dette kan variere noe ut fra hva og hvor søknaden gjelder.

Retningslinjer for graving i kommunale veier, parker, friområder og på annen kommunal grunn (PDF, 2 MB)

Betalingsinformasjon til gravesøkere (DOC, 659 kB)

Veikart (PDF, 8 MB)

For lednings- og kabeleiere som ikke har signert en generell erklæring basert på Lørenskog kommunes graveinstruks: Det er utarbeidet en erklæring for lednings- og kabeleiere som må signeres og legges ved hver enkelt gravesøknad til Lørenskog kommune. Erklæringen finner du her. (PDF, 121 kB) (PDF, 121 kB)

Fant du det du lette etter?