Mitt nabolag - meld feil

Klikk for stort bildeTjenesten Mitt nabolag er avviklet og vi lanserer snart en app som er mer brukervennlig. I mellomtiden kan du sende oss meldinger om gatelys som ikke virker, hull i veien, forsøpling med mer til epost: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no

For hastesaker ber vi deg ringe oss på telefon 67 93 42 00.
E
ksempel på hastesaker kan være svært glatte veier, store hull i veibanen eller vannlekkasjer.

Utenom ordinær arbeidstid benyttes følgende vakttelefoner:

Brøyting og strøing: 917 87 888
Bygg og eiendom: 913 01 189
Vann og avløp: 977 57 240


Her finner du informasjon om hvem som graver i Lørenskog