Hardhet på drikkevannet

Drikkevannet i Lørenskog er bløtt. Det er derfor ikke nødvendig med salttilsetning i oppvask- og vaskemaskiner.

Klikk for stort bildeHardhet er et mål for vannets innhold av salter, i første rekke kalsium- og magnesiumsalter. Regnvann og overflatevann inneholder vanligvis få salter, og betegnes derfor som bløtt eller mykt vann. Grunnvann som har vært i kontakt med kabonatbergarter betegnes derimot som hardt vann.

Inneholdt av kalsium målers ofte i hardhetsgraden, dH°. Skalaen går fra 0 til 30, hvor 30 er hardt. En grad tilsvarer et innhold av 10 mg kalsiumoksid per liter vann.

Vannet i Lørenskog ligger på ca. 2, noe som betyr at vi har bløtt vann i kranene.

Sjekk også ut Mitt nabolag  som er en nettjeneste der du kan melde inn feil, avvik eller klager på våre tekniske tjenester.

 Liste av : Hardhet på drikkevannet