Målt forbruk

Kommunale årsgebyrer for vann og avløp betales etter boligens areal eller etter faktisk forbruk. Alle nye boliger, næringseiendommer og offentlige virksomheter skal betale årsgebyr basert på faktisk vannforbruk. For å kunne betale for det faktiske forbruket må en ha installert en vannmåler.

Abonnenter med vannmåler betaler a-konto vann og avløp gjennom året. Hver høst sendes det ut avlesningskort med returfrist oktober/november. Det er forbruket fra sist avlesning, frem til ny avlesning som danner grunnlaget for et års forbruk og som brukes ved årsoppgjør for måleren. Det vil si at forbruket fra for eksempel oktober-oktober danner grunnlaget for forbruk som faktureres i årsoppgjøret, avhengig av når måleren blir avlest. Forbruket brukes også som grunnlag for beregning av neste års a-konto vann og avløp. 

Klikk for stort bildeVi oppfordrer alle husstander til å vurdere om det kan lønne seg med vannmåler. Prinsippet er at du ikke skal behøve å betale for mer enn du bruker. Hvis du bor alene eller har en liten husholdning som ikke forbruker så mye vann, kan du spare penger ved å installere vannmåler.

Du kan ikke kjøpe vannmåler på egenhånd. Vannmåleren skal være kvalitetssikret og må leies av kommunen. Dersom du ønsker å installere vannmåler må du selv ta kontakt med en rørlegger og du må selv bekoste installeringen. Vær oppmerksom på at dersom du installerer vannmåler er det ikke anledning til å gå tilbake til arealberegning på et senere tidspunkt.

Les mer om installasjon av vannmåler.

Vannforbruket avleses i oktober hvert år. Det er viktig at du avleser vannmåleren innenfor tidsfristen. Dersom avlesning ikke blir gjort, vil det bli stipulert et forbruk basert på fjorårets/tidligere års forbruk. Vi anbefaler at du leser av måleren 1 gang pr. mnd. for egenkontroll. Da kan du avdekke eventuelle lekkasjer.

Kontakt gjerne kommunalteknikk dersom du har spørsmål:

Telefon: 67 93 42 00
E-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no  
Besøksadresse: Fjellhamarveien 51

Les mer om gebyrer i lenkene under

- Forskrift om beregning av vann- og avløpsgebyrer (PDF, 43 kB)
- Ofte stilte spørsmål om gebyrer
- Priser (PDF, 336 kB)
- Vannmålernorm (PDF, 253 kB)