Retningslinjer for vann og avløpsanlegg

 

På denne siden finner du retningslinjene for vann og avløpsanlegg.

Hoveddokument (PDF, 398 kB)

Vedlegg 1 Forklaring av betegnelser og forkortelser (PDF, 26 kB) 
Vedlegg 2 Rutiner for varsling av tiltak på vann- og avløpsnettet (DOCX, 817 kB)
Vedlegg 3 Trykkøkningsstasjoner
Vedlegg 4 Mottakskontroll av VA-materiell (PDF, 11 kB)
Vedlegg 5 Innmåling og dokumentasjon av VA ledningsnettet (PDF, 81 kB)
Vedlegg 6 Vannmålernorm (PDF, 253 kB)

Normblad 1 Typisk grøftesnitt (PDF, 81 kB)
Normblad 2 Bunnforsterking utkiling strømningsavskjæring (PDF, 77 kB)
Normblad 3 Vannkum (PDF, 230 kB)
Normblad 4 Typisk stake inspeksjonskum nedstigbar kum (PDF, 110 kB)
Normblad 5 Sluk (PDF, 150 kB)

Kontakt gjerne kommunalteknikk dersom du har spørsmål:

Telefon: 67 93 42 00
E-post: postmottak@lorenskog.kommune.no
Besøksadresse: Fjellhamarveien 51

Klikk for stort bilde