Tømming av septiktanker

Lørenskog kommune innførte i 1985 en permanent ordning med årlig tvungen tømming av septiktanker og slamavskillere hvor utløpet fra tankene ikke er knyttet til kommunal spillvannsledning. Ordningen er forankret i "Forurensingsloven" og kommunens renovasjonsforskrifter av 15. februar 1995 og praktiseres slik:

 Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Colourbox.com

- septiktanker tilknyttet helårs bolig skal tømmes hvert år
- septiktanker tilknyttet fritidsbolig skal tømmes hvert 3. år
- gråvann (avløpsvann som ikke inneholder kloakk) skal tømmes hvert 3. år

Lørenskog kommune står for tømming, og dette vil foregå i oktober/november. Hensikten med ordningen er å tømme og kontrollere anleggene slik at risikoen for forurensing reduseres. Ordningen er bare tiltenkt de husstander som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Men også de som er tilknyttet kommunal ledning og fortsatt har septiktank, plikter å tømme en gang i året.

Kontakt gjerne kommunalteknikk dersom du har spørsmål:
Telefon: 67 93 42 00
E-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no