Avkjørselssøknad

Skal du bygge ny eller flytte/endre en avkjørsel fra offentlig vei, må du søke kommunen om tillatelse. Gjelder det avkjørsel fra riks- eller fylkesvei, skal søknaden behandles av Statens vegvesen, Region øst. Se vårt veikart (PDF, 8 MB)for en oversikt over de kommunale veiene.

Søknadsprosessen
Teknisk sektor kan gi nærmere informasjon om hvilke retningslinjer som gjelder for den aktuelle veien (se Rammeplan for avkjørsler) og om eiendommen har regulert avkjøringspunkt.

Søknad om ny eller endret avkjørsel skal inneholde:
 

  • Brev med beskrivelse av planlagt tiltak
  • Situasjonskart i M 1:500 som viser inntegnet planlagt bebyggelse hvis aktuelt, avkjørsel med bredde, frisikt og svingradius
  • Tegning av avkjørselens lengdeprofil i M 1:500/100, som viser fall/stigning fra skulderkant på den offentlige veien

Søknaden sendes:

Lørenskog kommune - Teknisk sektor
Postboks 304
1471 Lørenskog

eller postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no

Besøksadresse: Fjellhamarveien 51
Telefon: 67 93 42 00
 

Tekniske krav til avkjørsel

Se kommunes generelle tekniske krav, Blad 1 (PDF, 391 kB)

Gjeldende lover og forskrifter


Sjekk også ut Mitt nabolag. Her kan du melde inn feil, avvik eller klager på våre tekniske tjenester.

Fant du det du lette etter?