Veilys

Vi har inngått rammeavtale med Anleggselektro om drift og vedlikehold av veilys. Feilene kan meldes på følgende måter:

Klikk for stort bildeRehabilitering av veilys på Kurland Etter avtalen mellom Lørenskog kommune og Anleggselektro prioriteres feilmeldingsarbeider slik:

  • Feil på enkeltlamper utbedres innen to uker.
  • Feil på enkeltlamper som dekker fotgjengerfelt utbedres innen første etterfølgende virkedag fra registrert feilmelding.
  • Ved utfall av større sammenhengende områder, på viktige overordnete veier eller i sterkt trafikkerte kryssområder, utbedres feilen innen første etterfølgende virkedag fra registrerte feilmelding.

Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen har ansvaret for riks- og fylkesveier. Feil og skader på veilys langs disse veiene meldes derfor til Statens vegvesen: På side:
eller
E-post: firmapost-ost-romerikedistrikt@vegvesen.no
Telefon: 61 25 74 80

Dette kartet (PDF, 8 MB) gir en oversikt over hvilke veier som er private, hvilke som er kommunale og hvilke som er fylkes- og riksveier.

Kontakt gjerne kommunalteknikk dersom du har spørsmål:

Sjekk også ut Mitt nabolag som er en nettjeneste der du kan melde inn feil, avvik eller klager på våre tekniske tjenester.

Dersom du skal bygge et veilysanlegg må du lese vår veilysnorm.

Fant du det du lette etter?