Prosjekter

Barnehagen er med i forskningsprosjektet «Trygg før tre». Dette er et to-årig forskningsprosjekt som handler om å forbedre barnehagekvaliteten ved at de voksne jobber systematisk med voksen-barn relasjonene. Sentrale temaer i prosjektet er: Nærhet, trygghet, læring og språkutvikling

Prosjektet ledes av RKBU Midt-Norge, RBUP Øst og Sør, Handelshøgskolen BI

Artikkelliste