Satsningsområder

Natur, miljø og teknologi: Barnehagen skal bidra til å gi barna en begynnende forståelse av samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen.

Sosial kompetanse: Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap

Kostholdsplan: Barnehagen skal bidra til et variert, sunt og godt kosthold for barna. Barnehagen har i sin satsingsperiode utarbeidet en kostholdsplan for Vallerud barnehage

Grønt flagg: Her følger vi opp målsettingen om å være miljøsertifisert innen 2020