Satsningsområder

Vallerud barnehage har satsningsområdene: «Livsmestring» og «Grønt Flagg».  «Livsmestring»  er et område som rommer mye av det vi ønsker barna skal mestre etter endt barnehagetid. Ved dette fokuset, vil barnehagen jobbe med å øke livskvaliteten for barn, som handler om å bevare livsgnisten og skape mening i barnas liv.

«Grønt flagg» er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og skoler. Gjennom syv kriterier og en tematisk tilnærming til miljøet bidrar «Grønt Flagg» programmet til at tusenvis av barn og unge vokser opp med mer kunnskap, forståelse og erfaringer knyttet til hvordan vi skal takle miljøutfordringene verden nå står ovenfor.