Vår visjon

Vallerud barnehage er en barnehage i positiv utvikling og vi har en visjon som er med på å strekke oss langt for å gi gode hverdager, at barna føler seg verdsatte og betydningsfulle, og at de opplever å gjøre en positiv forskjell.

Vår visjon er: «Sammen når vi toppen!»

Med vår visjon tenker vi at barnehagen vår på Vallerudtoppen er et sted alle vil være.

I Vallerud barnehage vil barn, foreldre og ansatte få opplevelser, erfaringer og utfordringer som gir grunnlag for å strekke seg innenfor sine «rammer» og gi troen på egne evner og muligheter

Sammen skal vi oppleve livsglede, engasjement og raushet. «Sammen når vi toppen», er å strekke seg etter de iboende muligheter i den enkelte og i barnehagen.