Vår visjon

Vallerud barnehage skal være et sted hvor barn og voksne trives og utvikles. I samspill med hverandre, får barna erfaringer som er sentrale i utviklingen av sin sosiale kompetanse. Barn lærer gjennom det de opplever og erfarer. I Vallerud er vi opptatt av at hvert enkelt barn skal få opplevelser og utfordringer ut fra sitt nivå og interesser.

Barnehagen og foresatte har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet skal alltid ha barnets beste som mål.  Vi legger til rette for et godt og nært samarbeid med foresatte.