Skårerparken

Lørenskog sentrum og Skårersletta skal utvikles til å bli et hyggelig sentrums med folkeliv, aktiviteter og trivelige møteplasser. På friområdet som ligger mellom Sverres vei og Sigurds vei langs Skårersletta skal vi anlegge en hyggelig park med et variert aktivitetstilbud som kan brukes av folk i alle aldre hele året. Den har fått navnet Skårerparken.

Klikk for stort bildeForeløpig illustrasjon (Bjørbekk & Lindheim).  

Skårersletta har utfordringer med overvann når det kommer store nedbørsmengder, og dette området er godt egnet til å håndtere store vannmengder. Parken skal utformes slik at den kan håndtere vannmengdene på en god måte, men den skal ikke fylles med vann annet enn under ekstremt regnvær.

Arkitektkonkurranse

Høsten 2018 inviterte Lørenskog kommune tre arkitektkontorer til en plan- og designkonkurranse for to parkområder langs Skårersletta, deriblant dette området. Vi ønsket kreative ideer til parker med aktivitetsmuligheter for innbyggere i alle aldre, samt hvordan overvannet kan håndteres på en god og kreativ måte og utnyttes som ressurs.

Arkitektkontorene som ble invitert til å delta var:

  • Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter
  • Dronninga Landskap
  • SLA landskapsarkitekter

De tre arkitektkontorene utarbeidet hvert sitt konsept og Bjørbekk og Lindheim AS vant med konseptet Meander. Meander beskriver en rekke aktiviteter for alle aldersgrupper gjennom hele året.

Tidsplan

For å få fram forslag til hvordan områdene kan utformes, ble det høsten 2018 gjennomført en arkitektkonkurranse som ble vunnet av Bjørbekk & Lindheim AS med forslaget «Meander». Forprosjektet (planleggingsfase) skal prosjekteres i tråd med det vinnende konseptet.

Overvannshåndteringen på Skåresletta, samt nytt ledningsnett fra Skårersletta til Metro vil være viktig for å finne gode løsninger. Fremdrift avhenger av disse to prosjektene som gir viktige føringer på hvordan aktivitetsparkens fordrøyningsbasseng og vannføring etableres. Først når fordrøyningsbasseng er på plass, kan selve aktivitetsparken utformes.

Kontaktinformasjon

Klikk for stort bildeSamin Salehi
Prosjektleder
Telefon: 40 46 12 33 
E-post: samsal@lorenskog.kommune.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeRagnhild Aagesen
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 902 85 044
E-post: ragnhild.aagesen@lorenskog.kommune.no