Benterud skole, utvidelse

Lørenskog kommune skal utvide Benterud skole. Barneskolen har i dag i underkant av 400 elever fordelt på to paralleller per trinn (1.-7. trinn), og den skal utvides med to paralleller per trinn. Den spesialpedagogiske basen på skolen skal også utvides, slik at det blir plass til 20 elever med særskilte behov. Til sammen utgjør dette cirka 5 100 m². Vi skal i tillegg bygge en ny flerbrukshall med håndballstørrelse (cirka 2100 m²) og flytte deler av gangveien inn til skolen. 

Benterud skole - dronefoto - Klikk for stort bildeSlik ser Benterud skole ut i dag, før utvidelsen. Lørenskog kommune       
I samarbeid med vår samspillsentreprenør Backe Romerike AS skal vi prosjektere og planlegge arbeidene fram til våren 2021. Byggearbeidene skal etter planen starte sommeren/høsten 2021 og ved skolestart i 2023 skal skolen være klar til å ta imot cirka 800 elever.

Les mer om Benterud skole på skolens egne nettsider.

Bakgrunn for prosjektet

Lørenskog kommune vokser raskt. Kommunen har i dag cirka 42 000 innbyggere, og vi forventer en årlig befolkningsvekst på cirka 3% hvert år frem mot 2026. For å møte denne veksten må kommunen utvide elevkapasiteten på flere av våre skoler.

Regulering

Det er behov for å omregulere skoletomten og nærliggende områder som følge av utvidelsen. Kommunen er i gang med dette arbeidet.

 

Entreprenør

Lørenskog kommune har inngått en såkalt totalentreprise i partnering sammen med Backe Romerike AS. Dette er en form for samspillsentreprise både i forprosjekt og byggeperiode.

Tidsplan
  • April 2019: Beslutning om utvidelse Benterud skole (BP1).
  • Høsten 2019: Anskaffelse av totalentreprenør i partnering.
  • Mars 2020: Signering av Partnering-alliansen med Backe Romerike AS som totalentreprenør i partnering.
  • Vår 2020 – vår 2021: Prosjektering og planlegging
  • Juni 2021: Reguleringsplan for skoletomten og nærliggende områder behandles første gang av formannskapet
  • Sommer 2021: Reguleringsplan på offentlig høring
  • Desember 2021: Reguleringsplan behandles og vedtas av kommunestyret
  • Vinter 2022: Byggestart
  • Høst 2023: Åpning av utvidet skole
Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Prosjektleder Thomas Gillgren - Klikk for stort bilde Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 922 01 190
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnhild Aagesen, kommunikasjonsrådgiver - Klikk for stort bildeRagnhild Aagesen
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 902 85 044
E-post: ragnhild.aagesen@lorenskog.kommune.no