Garchinggata

Lørenskog kommune bygger en ny hovedadkomst fra Nordliveien og Skårersletta til Skårer vest . Den skal være ferdig i november 2020. Gata har fått navnet Garchinggata og er oppkalt etter Lørenskogs vennskapskommune Garching i Tyskland. Garchinggata blir en tverrforbindelse mellom Nordliveien og Skårersletta og den skal ha innkjøring fra krysset ved Skårersletta 53, hvor Apotek 1 Gruppen holder til.

Klikk for stort bildeIllustrasjon: Norconsult/Baezeni.

Garchinggata skal ha en total bredde på cirka 16 meter med ett kjørefelt og ett opphøyd sykkelfelt i hver retning, samt fortau på hver side av veien. For å sikre god fremkommelighet for myke trafikanter legger vi gatevarme i fortau og sykkelbane. I gata legger vi også vann- og avløpsledninger samt hovedledning for avfallshåndtering for området.

Det er en høydeforskjell på cirka ti meter mellom området hvor den nye gata skal ligge og Nordliveien. Vi skal derfor senke terrenget ved rundkjøringen i Nordliveien med fire meter. Dette medfører at Nordliveien må tilpasses et par hundre meter i begge retninger for den nye rundkjøringen. I krysset ved Nordliveien blir det bygget en rundkjøring og langs vestsiden av Nordliveien skal vi sette opp støyskjermer.

Vegetasjonsrydding

For å kunne etablere Garchingggata og koble den sammen med Nordliveien må vi fjerne noe vegetasjon langs Nordliveien. Denne jobben skal gjennomføres i to etapper. I desember 2019 fjernet vi noe vegetasjon langs Nordliveien og på kommunens tomt i Garchinggata vis a vis Skårersletta 53 (gnr.102/bnr.324). Dette området skal brukes i forbindelse med anleggsarbeidene. I uke 10 starter starter vi arbeidet med å fjerne resten av vegetasjonen som er nødvendig for å bygge om Nordliveien.

Kommunen kommer til å beholde så mye som mulig av vegetasjonen og vi vil kun fjerne det som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet. Når arbeidene med Garchinggata er ferdig blir det plantet trær der det er mulig og hensiktsmessig.

Her kan du se hvor vi skal fjerne vegetasjon langs Nordliveien og på kommunens tomt ved Skårersletta.

Støyende arbeider – sprenging og spunting

For å senke Nordliveien må vi fjerne en betydelig mengde fjellmasser. Dette skal gjøres med sprenging. Sprengningene skal etter planen utføres våren 2020. Vi kommer med mer informasjon når endelig tidspunkt er avklart. Nordliveien kommer til å bli stengt for trafikk i en kort periode (ca. 10. minutter) når sprengingene skal gjennomføres.

Mot Nordliveien skal terrenget for Garchinggata heves cirka sju meter. For å få til dette skal vi sette en spunt på hver side av gata. Spunt er lange stålplater som vibreres eller slås ned i bakken. Spuntarbeidene, som er relativt støyende, blir også varslet nærmere på Godt naboskap – Lørenskog sentrum. Spuntarbeidene skal etter planen starte i slutten av januar 2020.

Tidsplan
  • Desember 2019: Forberedende arbeider - vegetasjonsrydding
  • Januar 2020: Anleggsstart etappe én med blant annet spuntarbeider. 

    Etappe én omfatter bygging av den nye gata fra Rådmann Paulsens gate i øst til krysset ved Nordliveien og nødvendig omlegging av Nordliveien i vest. Dette arbeidet skal etter planen starte i januar 2020.

  • November 2020: Etappe én av Garchinggata tas i bruk

  • Vår/sommer 2021: Anleggsstart etappe to.
    I andre etappe skal vi bygge resterende del av Garchinggata, fra Rådmann Paulsens gate til Skårersletta samt nytt kryss ved Løkenåsveien x Skårersletta. Dette gjøres i forbindelse med utbyggingen av Skårersletta, vår/sommer 2021-vår/sommer 2022.
  • Vår/sommer 2022: hele Garchinggata tas i bruk.
Arbeidstid og informasjon om arbeidene

Anleggsarbeidene skal i hovedsak utføres på hverdager mellom klokken 07.00 og 19.00. På grunn av kort anleggsperiode vil det også kunne være behov for å utføre arbeider ut over disse tidene. Vår entreprenør, Isachen Anlegg AS, kommer til å informere om dette på Godt naboskap – Lørenskog sentrum når det blir aktuelt. Her legger de også ut informasjon når de skal utføre spesielt støyende arbeider.

Kontaktinformasjon

 

Klikk for stort bilde    

Geir Håvard Liengen
Prosjektleder
Telefon: 99 23 35 39
E-post: geilie@lorenskog.kommune.no

 

Klikk for stort bilde  

Ragnhild Aagesen
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 902 85 044
E-post:
ragaag@lorenskog.kommune.no

 

Prosjektet i media

Her er en oversikt over medieoppslag om prosjektet. Noen av sakene må du ha abonnement for å lese.