Grønlia barnehage, utvidelse

Grønlia barnehage, som ligger på toppen av Fjellhamar har i dag seks avdelinger med plass til rundt 80 barn. Lørenskog kommune har kjøpt to av nabotomtene, og skal utvide barnehagen med et tilbygg på ca. 950 kvadratmeter. Der skal det bli tre nye avdelinger.  Fasaden på tilbygget skal stå i stil med det eksisterende bygget og bebyggelsen i nærmiljøet.

Parkeringsplassen til barnehagen skal ligge der den eksisterende parkeringen er plassert i dag, mot Øvre Grønlivei. De to andre mindre parkeringsplassene vil bli en del av uteområdet til barnehagen. Barna vil få et uteområde på ca. 3.600 kvadratmeter når arbeidene er ferdige.

Grønlia barnehage - Klikk for stort bildeGrønlia barnehage 

Bakgrunn for prosjektet 

Lørenskog kommune vokser raskt. Kommunen har i dag ca. 42 000 innbyggere, og vi forventer en årlig befolkningsvekst på i snitt 3% hvert år frem mot 2026. For å møte denne veksten må det bygges én ny barnehage, eller ca. 100 barnehageplasser, hvert år de neste ti årene.   

Tidsplan 
  • Juni 2021 - kommunestyret behandler reguleringsplan og gjennomføring av prosjektet (BP2)
  • Juli/august 2021 - Anleggsstart 
  • August 2022 - den nye delen av barnehagen tas i bruk
Anleggsgjennomføring og barnehage i full drift 

Det er krevende å utvide en barnehage i drift, men vi skal sørge for at barna i barnehagen får en trygg og god hverdag også i byggeperioden. Anleggsområdet vil bli avgrenset og skjermet med gjerde. 

Vi vil i størst mulig grad unngå for mye transport på de tidspunktene hvor det er levering og henting av barn. Vi anser det som viktig at entreprenørens ansatte får god opplæring i hvordan man skal forholde seg under byggetiden. Også foreldre og ansatte i barnehagen vil få god informasjon. 

Kontaktinformasjon 

Bjørn Rogne
Prosjektleder
Telefon: 92 66 82 70
E-post: bjorog@lorenskog.kommune.no