Moderne avfallshåndtering i Lørenskog sentrum

Lørenskog kommune tar i bruk fremtidens system for avfallshåndtering i sentrum, avfallssug. Dette er underjordisk rørsystem som frakter husholdningsavfallet fra borettslaget eller sameiet der du bor til en avfallssentral. Dette er bærekraftig, energieffektivt, hygienisk og bra for både nærmiljøet i Lørenskog og for samfunnet som helhet.  

Klikk for stort bilde 

Det nye systemet tas i første omgang i bruk av beboerne i de nye boligene på Skårer syd og flere områder i sentrum blir knyttet til systemet etter hvert. Når rørsystemet er fullt utbygd skal det kunne betjene ca. 4 400 boenheter.

Anlegget er dessverre forsinket. Det har særlig vært utfordringer knyttet til å få styringssystemet til å fungere, samt utfordringer med å få personell fra svensk leverandør til Lørenskog grunnet koronasituasjonen. Mye av infrastrukturen ligger i den såkalt allmenningen på Skårer syd, og styringssystemet har blitt skadet som følge av anleggsvirksomheten. Dette er nå rettet opp i, så de første kvartalene vil etter planen koples på i løpet av vinteren/våren 2021.

Mer informasjon

Avfallsugsentralen ligger i Gamleveien 104, nedenfor Lørenskog sykehjem. Ved hjelp av store vifter i sentralen suges avfallet over en strekning på over én kilometer, fra nord til syd på Skårersletta. Når anlegget er fullt utbygd vil tre tømmebiler daglig kunne håndtere avfallet fra alle boligene som er påkoblet.

På nettsidene til Logiwaste, som er leverandør av teknologien, kan du lese mer om hvordan systemet fungerer.

Lørenskog kommune etablerte sitt første stasjonære avfallshåndteringssystem av denne typen i 2010. Det er lokalisert øst for Ishallen og betjener ca. 850 leiligheter, ishallen og Lørenskog hus. Her kan du se en film om hvordan dette fungerer.

Tidsplan
  • Juni 2017 – Kontrakt inngått med entreprenør Consto AS for bygging av avfallssentralen
  • Juni 2018 – Beslutning om gjennomføring av prosjektet (BP2)
  • Juli 2018 – Byggestart
  • Sommer 2021 – Anlegget tas i bruk 
Kontaktinformasjon

Klikk for stort bildeChristian Larsen
E-post: chrlar@lorenskog.kommune.no
Telefon: 450 25 939