Ny barneskole, idrettsbygg og møteplass på Fjellhamar

Lørenskog kommune bygger ny barneskole, idrettsbygg og et hyggelig torg på det gamle industriområdet til BMI Icopal på Fjellhamar. På dagtid skal skolebygget, de to flerbrukshallene og svømmehallen brukes til undervisning, og på ettermiddagene, kveldene og i helgene kommer det til å være ulike aktiviteter der. Med dette får folk på Fjellhamar nye gode møteplasser som vil være sentrale i utviklingen av Fjellhamar og Lørenskog.   

Klikk for stort bildeIllustrasjon av den nye skolen og idrettsbygget. Illustrasjon: Arkitektkontoret GASA AS/Brick Visuals    

Ny barneskole

Den nye skolen skal ha plass til 1176 elever fordelt på seks parallelle klasser fra 1. til 7. trinn og en base med plass til cirka 20 elever med nedsatt funksjonsevne. Skolebygget blir cirka 18 000 kvadratmeter.

Skolens uteområde er en viktig del av prosjektet. Med en skolegård på cirka 23 000 kvadratmeter får hver elev rundt 20 kvadratmeter til rådighet. Her blir det blant annet områder til ballspill, klatrestativer, hinderløype og en akebakke.

For å sikre lett og trygg adkomst til skolen skal vi bygge gang- og sykkelfelt langs Marcus Thranes vei og en undergang under jernbanen.

En 2,5 meter høy skjerm langs jernbanesporet vil være med på å dempe støyen fra togene.

Idrettsbygg

I idrettsbygget skal det være en dobbel flerbrukshall og en svømmehall. Svømmehallen skal ha to basseng, ett basseng med hev/senk-gulv for opplæring og ett konkurransebasseng med åtte baner. Flerbrukshallene og svømmehallen skal brukes til undervisning på dagtid og etter skoletid skal bygget blant annet brukes av den lokale håndballklubben og svømmeklubben. Flerbrukshallene kan slås sammen og brukes som kamparena for elitehåndball. Idrettsbygget blir cirka 14 000 kvadratmeter og i kjelleren blir det parkeringsplass til cirka 80 biler.

Et åpent og hyggelig torg

Mellom skolebygget, idrettsbygget og boligene, som kommer på vestsiden av skolebygget, etablerer vi et hyggelig og åpent torg for befolkningen. Dette skal bli et levende torg og en god møteplass for alle.

Arbeider i Kloppaveien

Vann- og avløpsledningene som ligger under gang- og sykkelveien langs Kloppaveien skal skiftes ut. Dette arbeidet starter i august 2021. Kloppaveien og rundkjøringen i Marcus Thranes vei kommer til å være åpen for trafikk i hele anleggsperioden.

Prekvalifisering til kunstoppdrag

Det er igangsatt arbeid med kunstprosjekter ved nye Fjellhamar skole og idrettsbygg. Totalt er det planlagt fem konkurranser som skal føre til tre prosjekter utendørs og to innendørs. I tillegg vil det bli gjort innkjøp av eksisterende kunst til hjemmeområdene på skolen.

Våren 2021 gjennomføres det en prekvalifisering for interesserte kunstnere med innleveringsfrist 5. mai 2021. Les mer om dette https://www.lorenskog.kommune.no/tjenester/individ-og-samfunn/kunngjoringer/prekvalifisering-til-kunstoppdrag-ved-ny-skole-og-idrettsbygg-pa-fjellhamar.118193.aspx

De endelige konkurransene vil igangsettes oktober 2021. De ferdige kunstprosjektene er planlagt ferdigstilt inne desember 2022 og ute april 2023.

Samarbeidsparter

Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise med partnering hvor Betonmast Romerike AS er totalentreprenør. Dette innebærer at Lørenskog kommune som byggherre har samarbeidet med arkitekter, rådgivere og entreprenører i utviklingen av prosjektet helt fra forprosjektfasen. For å sikre at brukerne får funksjonelle bygg har vi også hatt en omfattende brukerprosess gjennom hele prosjektet.

Anleggsarbeider

Grunnforholdene på tomten er relativt utfordrende, med middels fast til bløt leire under en tynn tørrskorpe. På grunn av dette må vi fundamentere både skole- og idrettsbygget ved hjelp av lange peler. Disse skal bores ned til fjell.

Under deler av idrettsbygget skal vi bygge parkeringskjeller. For å stabilisere grunnen skal dette området rammes inn av en spunt, som er lange stålprofiler som vibreres eller slås ned i bakken. På Fjellhamar skal vi benytte en såkalt vibrohammer som vibrerer spunten ned i bakken. Dette er mindre støyende enn bruk av tradisjonell slaghammer da den i mindre grad genererer impulsiv støy.

Arbeidstid og informasjon om arbeidene

Anleggsarbeidene skal i hovedsak utføres på hverdager mellom klokken 7.00 og 19.00. 

Arbeidene med å etablere undergangen under jernbanen må gjøres i forbindelse med en togfri periode. For å rekke å gjøre arbeidene før togtrafikken settes i gang igjen, må vi jobbe kontinuerlig i denne perioden. Dette skal etter planen gjøres i løpet av påsken 2021.

På nettsiden fjellhamarnabo.no kommer vi til å legge ut informasjon om anleggsarbeidene jevnlig. Her legger vi også ut informasjon når vi skal utføre ekstra støyende arbeider og når vi må jobbe ut over normalarbeidstiden. På denne nettsiden kan du legge inn e-postadressen din, så blir du varslet når det kommer nye meldinger.

Anleggstrafikk

Lastebilene og anleggsmaskinene skal benytte RV159 og Kloppaveien som hovedfartsåre, og de skal kjøre inn på anleggsområdet fra rundkjøringen i Marcus Thranes vei.

Som følge av kommunens arbeider må innkjøringen til BMI Icopals område flyttes. Det er etablert en ny innkjøring i Marcus Thranes vei, før krysset mot Fjellhamarveien, der hvor Bruget barnehage lå tidligere. Bilene som skal inn til BMI Icopal skal ikke krysse overgangsfeltet ved Fjellhamarveien.

Det blir noe mer trafikk i Marcus Thranes vei som følge av dette. Trafikken blir størst i sommerhalvåret. BMI Icopal skal flytte ut av sine lokaler i slutten av 2021. 

Vi oppfordrer elever som bruker Marcus Thranes vei som skolevei til å bruke Edvard Griegs vei i denne perioden.  

Tidsplan

Februar 2016: Kommunestyret besluttet bygging av ny barneskole på Icopaljordet på Fjellhamar.
Våren 2018 Oppstart romprogram.
Februar 2019: Samspillsavtale inngått med Betonmast Romerike AS med samarbeidspartnere. Forprosjektet startet opp.
Januar 2020: Detaljreguleringsplan for skoleprosjektet vedtatt av kommunestyret
Mars 2020: Investeringsbeslutning (BP2-sak) ny undergang under jernbanen behandles i kommunestyret
Juni 2020: Investeringsbeslutning (BP2-sak) for skole og idrettsbygget behandles i kommunestyret
Juni 2020: Kontrakt med Betonmast Romerike AS ble signert
Juni 2020: Rivearbeider og miljøsanering
September 2020: Oppstart grunnarbeider
April 2021: Utbygging av jernbaneundergang
Sommer 2021: Undergang for jernbanen ferdig, men ikke åpen for ferdsel før skolen tas i bruk
Desember 2022: Byggene overleveres til skoleeier
Januar 2023: Elevene tar i bruk den nye Fjellhamar skole
Vår 2023: Beplantning på uteområdene
Juni 2023: Uteområdene fullført

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Klikk for stort bildeSteen Blach Sørensen
Prosjektleder
Telefon: 934 41 497
E-post: stesor@lorenskog.kommune.no 

Klikk for stort bildeRagnhild Aagesen
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 902 85 044
E-post: ragnhild.aagesen@lorenskog.kommune.no

Prosjektet i media

Her er en oversikt over medieoppslag om prosjektet. Noen av sakene må du ha abonnement for å lese. 

 


Webkamera fra byggeplassen 

Byggekamera

Ny jernbaneundergang 

I påsken 2021 ble den nye jernbaneundergangen på Fjellhamar satt på plass. Vår entreprenør Betonmast Romerike AS har fått laget en film som viser arbeidene.