Nytt dagaktivitetssenter i Løkenåsveien 51

Lørenskog kommunale pensjonskasse skal etablere nytt dagaktivitetssenter i Løkenåsveien 51 for mennesker med funksjonsnedsettelser i alderen 18 – 40 år. Dette skal erstatte Bårliskogen aktivitetssenter og ha plass til ca. 35 besøkende og 16 ansatte.

Klikk for stort bilde 

Prosjektets omfang
  • Riving av eksisterende bolig og garasje
  • Utgraving byggegrop inkl. spunting Spunt er lange stålplater som slås eller vibreres ned i bakken og som stabiliserer grunnen.
  • Graving av grøfter for tekniske føringer både på og utenfor eiendommen
  • Oppføring av nytt bygg over to etasjer
  • Oppføring av parkeringsplasser under terreng
  • Utomhusarbeider   

 

Fremdrift
  • Oppstart mai 2021, forventet ferdigstillelse sommeren 2022
  • Arbeid innenfor normal arbeidstid. Støyende aktiviteter søkes gjennomført mellom klokken 7.00 og 16.00.
Konsekvenser for omgivelsene
  • Anleggstrafikk både i Løkenåsveien og i og rundt avkjørsel fra Gamleveien  til Lørenskog Sykehjem
  • Byggeplasstøy
Kontaktinformasjon

Malling & Co Eiendomsutvikling (Byggherres prosjektledelse)

Jonas Lysgaard
Telefon: 481 95 872
E-post: jonas.lysgaard@malling.no

Jørn Bråteng
Telefon: 977 41 148
E-post: jorn.brateng@malling.no

Obas Øst (utførende entreprenør)
Tore Dahle Hodne
Prosjektleder
Telefon: 468 11 533
E-post: tore.dahle.hodne@obas.no