Steinerud barnehage

Lørenskog kommune skal bygge ny barnehage med åtte avdelinger på Ødegården ovenfor Luhr skole. Her blir det plass til 144 barn, hvorav 48 små barn og 96 store barn. Barnehagen skal ha adkomst fra Ødegårdsveien og den blir liggende litt for seg selv i et grøntområde. 

Klikk for stort bilde 

Tall og fakta

Barnehagen skal bestå av to bygg som til sammen er ca. 2000

Lekeområdet blir 4.660 m² stort

Bakgrunn for prosjektet

Lørenskog kommune vokser raskt. Kommunen har i dag ca. 42.000 innbyggere, og vi forventer en årlig befolkningsvekst på i snitt 3% hvert år frem mot 2026. For å møte denne veksten må det bygges én ny barnehage, eller ca. 100 barnehageplasser, hvert år de neste ti årene.

Tidsplan
  • Juni 2021: Kommunestyret behandler gjennomføring av prosjektet og reguleringsplan (eler av tomten skal reguleres til barnehageformål, ny innkjøringsvei og teknisk infrastruktur)
  • Sommer 2021: Planlagt byggestart 
  • Høsten 2022: Barnehagen klar til å tas i bruk

 

Kontaktinformasjon

Tore Fredriksen - Klikk for stort bilde Jonas Ruud, Lørenskog kommune  

Tore Fredriksen
Prosjektleder
Telefon: 400 27 554
E-post: torfre@lorenskog.kommune.no