En 100% fast stilling lyses ut på Lørenskog voksenopplæring

Fire personer ser på en laptop-skjerm  - Klikk for stort bilde

Vi søker en lærer som brenner for å skape en god læringskultur og som vil være med å utgjøre en forskjell for våre deltakere.

Vi søker etter en lærer som kan undervise i grunnskolen for voksne (FVO),  norsk- og samfunnskunnskapopplæring for innvandrere, heldagstilbud til introduksjonsdeltagere og  i kombinasjonsprogrammet på videregående skole. Vil du vite mer? Se lenke under:

Brenner du for å undervise voksne elever?