Fortsatt digital skole

Det blir fortsatt digital skole frem til fredag 7.mai, men dette kan endres på kort tid. Følg med på hjemmesiden, Teams og Facebook.

Ut fra de nasjonale føringene fortsetter Lørenskog voksenopplæring med digital undervisning ut uke 18, men går smitten betydelig ned allerede neste uke vil regjeringen vurdere lettelser tidligere.