Høstferie i uke 40 - Skole for introduksjonsdeltakere

Introduksjonsdeltakere har skole hver ukedag i høstferien, 08.30 - 14.30. 
Møt opp i kantina på mandag 3.10.22.