Informasjon om Covid-19 på Lørenskog voksenopplæring

 Barnehager, skoler og voksenopplæringen går over til grønt nivå 16. august.

Overgang til grønt nivå 

Grønt nivå innebærer at ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen, og at god hygiene må opprettholdes. Man skal unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming). Det er ikke behov for kohortinndeling.  

Massetesting 

Etter en samlet vurdering vil Lørenskog kommune, etter samråd med Helsedirektoratet, gjennomføre massetesting i skoler og barnehager første uke etter skolestart, dvs. i uke 33. 

 

Testing som erstatning for karantene 

Tiltaksbyrden ved å sette barn og unge i smittekarantene anses som for høy i forhold til risikoen ved smitte i dagens situasjon. Fra 16. august vil det gis mulighet til å erstatte smittekarantene med testing. 

 

 

 

Slik gjennomføres testingen av barnehagebarn og elever

 

 Gjelder ungdomskolen, videregående og voksenopplæringen:

  • Ved smitte i skolen sendes elever, som antas å kunne være nærkontakter, hjem. Smittesporingsteamet gjør en nærmere vurdering av smittesituasjonen. Deretter avgjøres det hvilke elever som er nærkontakter og som skal tilbys test som alternativ til karantene. Disse elevene tar en hurtigtest ved teststasjonen så fort det lar seg gjøre. Ved negativ test, kan de komme på skolen igjen.  
  • Test to gjøres som hurtigtest på skolen (dag 3).
  • Test tre gjøres som hurtigtest på skolen (dag 5).
  • Positive tester følges opp på vanlig måte.

 

Dersom det ikke lar seg gjøre å gjennomføre testing, må smittekarantene gjennomføres på vanlig måte.