Resultater fra norskprøvene blir sendt ut i uke 27

 Resultatene fra norskprøvene blir sendt til den adressen kandidaten er registrert med.