Skal du søke videregående skole?

 Vår rådgiver, Kirsti, har satt av tid til å hjelpe dere som er over 24 år med å søke videregående skole.

Møt på datarommet (rom 303) til en av de oppsatte tidene:

Fredag 19.11. Klokken 10.30 - 11.45
Torsdag 25.11. Klokken 9.00 – 10.50
Fredag 26.11. Klokken 10.30 - 11.45
Onsdag 01.12. Klokken 12.15 - 13.30

Dette må du ha med til samtalen:

  • Gyldig oppholdstillatelse
  • Norsk pass / annen ID
  • MinID ark eller bankID brikke eller bankID på mobil

Voksne over 24 år har ingen søknadsfrist og det er derfor viktig at du søker så tidlig som mulig for å sikre deg plass. HUSK: Hvis du endrer noe i søknaden din får du ny søknadsdato, som kan bety at du ikke får plass på videregående skole fra neste år, men må vente ett år.