Velkommen til et nytt skoleår!

 Vi gleder oss til å se nye og gamle elever!
Første skoledag er tirsdag 16.8.

* FVO, A1, NM1 og MN2 klokka 08.30
* A2, B1 klokka 12.15
* Kveldsklasser klokka 17.00