Vi takker av Berit

Takk til Berit for 14 års innsats som lærer og assisterende rektor på Lørenskog voksenopplæring. 

Berit slutter på Lørenskog voksenopplæring, fordi hun har fått ny spennende jobb hos Statsforvalteren. Vi ønsker henne lykke til i ny jobb!